top of page

Privacy verklaring

Uw persoonsgegevens worden door HILDE WILLE, DE DECKER DANY bvba verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.  Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op willehilde@hotmail.com.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).  Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.calpetehuur.com/PrivacyExtended

bottom of page